ATEA - Teknologi. Av og for mennesker
I 50 år har Atea bygget Norge med IT, men det er bare starten. Teknologi vil de neste 20 årene forandre våre liv mer enn de 300 foregående. Hvorfor snakker folk om teknologi, når det egentlig bør handle om hva teknologi kan gjøre for deg og meg. Skal vi kunne ta ut teknologiens fulle potensiale må man forstå hvilken rolle teknologi vil spille i våre liv og hva teknologi kan bidra med for å gjøre livene våre bedre. For fremtiden er ikke bare noe som skjer. Det er noe vi skaper. Og Atea vil at den skal være til det beste for mennesker. Derfor skapte vi  “Teknologi. Av og for mennesker” som Ateas nye kommunikasjonsplattform.
Back to Top