Gull for beste kampanje i Gulltaggen 2016. Gull i Sølvtaggen september 2015
En stor del av Forsvarets historie etter andre verdenskrig består av internasjonale operasjoner. Vi fikk i oppgave å skape større åpenhet om hvordan Forsvaret løser disse oppdragene, og gi våre veteraner den annerkjennelsen de fortjener. Vår løsning ble  ’I tjeneste for Norge’. Et nettsted om Norges 100 internasjonale operasjoner fra 1947 frem til i dag – fortalt av veteranene selv. 
Casefilm
Nettsiden 'I tjeneste for Norge' skal få frem styrken, erfaringene og ikke minst løfte frem enkeltindividene og deres historier. Det vil gi samfunnet en ærlig og unik nærhet til hvor våre veteraner deltatt og hva de har opplevd.Hver av de 100 ulike operasjonene består av en faktadel som går på hvor, hvorfor, hvem og når, og en veterandel hvor veteranenes egne historier er fortalt gjennom personlige tekster, bilder, videoer og lydfiler.
Veteranene kan enkelt selv via løsning dele sin historie og koble den opp mot den operasjonen de deltok på. Ved at flere personer bidrar til å beskrive en hendelse vil man til slutt ende opp med en god og nøyaktig beskrivelse av hva som faktisk skjedde og hvordan Forsvaret løser sine internasjonale oppgaver. 
Reklamefilm
Back to Top