Norilia - Pure Nature Refined
Norilia er en del av Nortura og mottar årlig 150 000 tonn biomasse fra norske dyr som de gjør om til bærekraftige produkter verden trenger. I forbindelse med deres USA-lansering fikk vi i oppgave å utvikle ny profil, ny kommunikasjonsplattform og nye nettsider. Skal man stå ut på verdensmarkedet må man tilby noe unikt. Vi grep tak i det mest unike med Norge, Norilia og norsk landbruk: At produktene deres kommer fra friske dyr, oppvokst i et kaldt klima, i verdens reneste land. Dette ble grunnlaget for et nytt kommunikasjonskonsept – «Pure Nature Refined». Rundt dette utviklet vi ny nettside og annet materiell der vi forteller tre typer historier: Historien om Norilias naturgitte fordeler, historien om hvordan Norilia jobber for å utnytte alle deler av dyret til det beste for folk og miljø, og historier fra merkevarene og bedriftene som benytter Norilias råvarer i framstillingen av sine egne produkter.
Back to Top