Awards: Bronse i audio, diplom i håndverk og integrert i Gullblyanten. 2 diplomer i Visuelt.
Casefilm:
The worlds safest CD-cover
Back to Top